سر تیتر خبرها

فرصت طلبی دزدان بی هنر

  رضا رئیسی چرا این نگارنده دلسوز در برابر فقر و تنگدستی و تن فروشی زنان و اعتیاد بیش از حد جوانان این مرز و بوم که روز به روز مردم جامعه را به روز سیاه می نشاند، ادای تکلیف نمی کند و چنین نامه هایی را به مسئولان نمی نویسد؟ ادامه متن »

فرصت طلبی دزدان بی هنر

  رضا رئیسی چرا این نگارنده دلسوز در برابر فقر و تنگدستی و تن فروشی زنان و اعتیاد بیش از حد جوانان این مرز و بوم که روز به روز مردم جامعه را به روز سیاه می نشاند، ادای تکلیف نمی کند و چنین نامه هایی را به مسئولان نمی نویسد؟ ادامه متن »

محتشمی پور:تاجزاده و نوری زاد کجا نگهداری می شوند

  مصطفای من و محمد خانم نوری زاد با هم می رسند ما از پشت شیشه دست تکان می دهیم برای هم و من اصلا یادم می رود که این نوع ملاقات را تحریم کرده بودم. تشنه شنیدن صدای همسرجان سلامش می گویم و …هیچ نگهبانی بالای سر همسرم نیست من می توانم با آرامش حرف هایش را بشنوم نه ... ادامه متن »

نامه های تو، روایت فتح اند

  تقدیم یه شهید زنده مان محمد نوری زاد م. کوراوند تو را از روایت فتح می شناسم. برنامه ای که سالها ارزشی ترین تولید صدا وسیما بود .همان صداوسیمایی که اکنون خیلی دوست دارد اعترافاتت را پخش کند تا توبه یک یار فریب خورده دیگر را به نمایش بگذارد. آن زمان خیلی اوقات برنامه ات را به اجبار می دیدم ... ادامه متن »

تقاضای محمدنوری زاد از رهبر جمهوری اسلامی ایران

  ما فتنه گران ، به همراه سران خویش ، از شما تقاضای دیداری دوستانه و صمیمانه داریم . و پیش از آن ، برای اعتماد و اطمینان شما ، دست روی قرآن می گذاریم و سوگند می خوریم که ما جملگی از سلاح تهی هستیم و جز برای برون رفت از این مخمصه ی نا مبارک ، اندیشه و ... ادامه متن »

صدای خرد شدن استخوان ظلم از ” اوین” طنین انداز شده است

  اعتراض جبهه مشارکت به بی خبری از تاج زاده و نوری زاد به گزارش ندای سبز آزادی، این حزب اصلاح طلب نحوه برخورد با زندانیان سیاسی را دلیلی بر شکست کودتاچیان دانست و اضافه کرد: چه دلیلی بر شکست محتوم کودتا از این محکم تر که تمام حیثیت نهادهای امنیتی و نظامی که باید حافظ جان و مال مردم ... ادامه متن »

102 queries in 1594 seconds.