سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: کافر اثر محمد نوری زاد

عضویت در دریافت فید

سرودۀ کافـر

این قطعه را برای جوانی سرودم که درزندان اوین اعدام شد. جوانی که : انسان بود. انسان تر ازمن . باهرگناهی که داشت.   ادامه متن »

59 queries in 0763 seconds.