سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: پرسش های بی رحمانه و پاسخ های عالمانه

عضویت در دریافت فید

پاسخ های استاد سید محمد علی ایازی به پرسش های بیست و پنجگانه محمد نوری زاد

پاسخ جناب  ایازی به پرسش های خود را، زمانی دریافت کردم که غوغایی از درون، مرا به سمت واکاوی چندوچون های بجای مانده از زندان های بی دلیل هموطنانمان ترغیب می نمود. گرچه پاسخ این دانشمند نیک نگر، بلحاظ انتشار شامل مرور زمان شده است، اما صمیمانه اعتراف می کنم که ذات پرسش ها و تروتازگی پاسخ های ایشان نه ... ادامه متن »

پاسخ های استاد محسن کدیور به پرسش های محمد نوری زاد

هفده:آیا با من موافق نیستید که معدل سواد و آگاهی روحانیان در این چند سال اخیر، از معدل سواد و آگاهی سایر مردمان کشورمان به زیر افتاده و در مجموع روحانیان ما برای مخاطبین خود سخن تازه و متفاوتی ندارند. و آیا این به زیر افتادن سواد روحانیان به این دلیل نیست که حوزه های ما در محدوده ی فقه ... ادامه متن »

59 queries in 0748 seconds.