سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: پرسش از مراجع

عضویت در دریافت فید

پرسش های بی رحمانه وپاسخ های عالمانه (آیة الله بیات زنجانی)

یک جامعه ی پویا، بجای آن که پرسش های سرگردان خود را مخفی کند، به انتشار و پاسخگویی آنها مبادرت می ورزد. پرسش درحوزه ی مراجع شیعی بسیاراست.درحوزه ای که خواه ناخواه ، محل مراجعات مردمان بسیاری ست. من بیست وپنج پرسش صریح خود را که برگرفته از پرسش های سرگردان جامعه است برای مراجعی چون : وحید خراسانی ، ... ادامه متن »

57 queries in 0733 seconds.