سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: پاسخ های محمد علی عطاریه

عضویت در دریافت فید

پاسخ های محمد علی عطاریه

پرسش های بیست وپنج گانه ی مرا جناب محمد علی عطاریه نیز پاسخ داده اند. طعم پاسخ های ایشان گرچه گاه به طعنه می گراید اما همین که از نقطه نظری که مطلوب حاکمیت است به پاسخگویی پرداخته اند و مارا از شائبه ی انحصاربه درآورده اند خود مزید امتنان است. ادامه متن »

57 queries in 0746 seconds.