سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: همسر شهید باکری

عضویت در دریافت فید

پاسخ همسرشهیدباکری

نامه را که دریافت کردم، دانستم مخاطب نامه نه شخص رهبر که خود من است. واین از قرار ما به دور بود. با خود وی تماس گرفتم. که: ای گرامی، قرار ما براین بود که نامه را شما رو به رهبر بنویسید! که وی صمیمانه درآمد: نه، من نامه ای به ایشان نمی نویسم. ادامه متن »

57 queries in 0731 seconds.