سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: نجواهای ماه مبارک رمضان

عضویت در دریافت فید

نجوای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان (هفت خوان رستم)

آیا تا بحال از دریچه ی رمز به هفت خوان رستم نگریسته اید؟ با هم این هفت خوان را مرور کنیم و به چندگونگی و چند جانبگی این اسطوره بنگریم: کیکاووس درمجلس بزم با پهلوانان خود مشغول میگساری است. زن زیبارویی که مشغول نواختن چنگ است، دراشعارش از “بهار ، و بهشت مازندران” می گوید و دل شاه را برای تصرف مازندران ... ادامه متن »

نجوای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان(پیرمرد و دریا)

پیرمرد  ، دست برد و با کف دست غبار روی نوشته ها را سترد و سربه زیر نجوا کرد : – شاید این آخرین باریه که میام اینجا . و با انگشت نشانه ، فضولات کبوتر را از گودی حرف ” ی ” زدود . – اومدم التماست کنم اگه صلاح می دونی …. نتوانست ادامه دهد . صدایش به ... ادامه متن »

نجوای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان(نشسته ام مقابل رهبرم خامنه ای!)

درکوفه ام . و در سرسرایی ساده اما تمیز . مقابل مردی نشسته ام که از چشمانش نفوذ ، و از کلامش رعشه برتنم می ریزد . پراز گفتنی ام . اما جاذبه اساطیری مرد ، زبانم را از کارانداخته و مرا درسکوت و بهت منجمد کرده است. ادامه متن »

نجوای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان(دستنوشته های نجواگونه ی محمد نوری زاد)

خدایا دست مرا بگیر و از هزارهزار پیچ و خم  انسانی عبورم بده. می خواهم اززاویه ی نگاه خودت به تماشای مردی بنشینم که دراوج قدرت، به قدرت پشت کرد. و درروزهای پرشکوهی که میلیونها مردم سرزمینش، صمیمانه و آرزو به دل، رو به خانه ی او هجوم آورده بودند، ومردمان جهان، درتجلیل او به سفره ی دلهای خویش دست ... ادامه متن »

61 queries in 0863 seconds.