سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: نامه ی یک روحانی معترض به نوری زاد

عضویت در دریافت فید

نامه ی یک روحانی معترض به نوری زاد

سخن من با شما چيز ديگر است. نمي خواهم از دزدان بيت المال و فربگان كشوري و لشگري بگويم. تاريخ، دزدان زيادي به خود ديده، چه با ريش و چه بي ريش. چه در كسوت كشيش و چه در لباس شيخان بي كيش. من از فربگان سپاهي و شيخان جسماني هراسی ندارم؛ ترس من آن نحيف قامتانی است كه از ... ادامه متن »

57 queries in 0753 seconds.