سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: نامه به نوری زاد، وقایع اتفاقیه

عضویت در دریافت فید

وقایعه اتفاقیه

یک اشاره این نوشته از جانب یک روحانی است که حرمت قلم خویش را فرو کوفته و البته تا توانسته برای خود سپاس نوشته است. من درنوشته ی این روحانی هیچ دخل و تصرفی بکار نبرده ام. شاید نخواسته ام درقضاوت شمایان سهم داشته باشم. ایکاش همین یکی دوجمله را نیز نمی نوشتم. محمد نوری زاد ادامه متن »

59 queries in 0720 seconds.