سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: موسیقی

عضویت در دریافت فید

“سرت سلامت” با صدای اباذر نوری زاد

شعرش را در زندان سرودم. شعری برای دلتنگی های هرازگاهم. که دلم تنگش شده بود. از یادآوری خنجرهایی که به سر و سینه اش می خورد می گداختم. یک جوری می خواستم بگویمش: بفکرش هستم. و هرچه آسیب و درد و ناکامی بر ما می بارد، فدای یک وجب خاکش. ایران را می گویم. سرزمینمان ایران نام آهنگ: سرت سلامت ... ادامه متن »

59 queries in 0712 seconds.