سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: من یهودی تو علی

عضویت در دریافت فید

هجدهمین نامه ی محمد نوری زاد به رهبری(من یهودی تو علی!)

 اما اکنون، بنا بر انتشار آن دارم. به این دلیل که انتشار این نامه، آنهم درست بیخ گوش انتخابات مجلس، نه یک حرکت مغرضانه و ناجوانمردانه، که عین درستی و فرصت سنجیِ مشفقانه است. شاید انتشار این نامه، و سیل نامه هایی که بعد ازاین به سمت خانه ی شما روی خواهد آورد، جناب شما را برآن متمایل کند که ... ادامه متن »

59 queries in 0753 seconds.