سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: مصاحبه با محمد نوری زاد، صدای امریکا

عضویت در دریافت فید

مصاحبه ی محمد نوری زاد با شبکه ی تلویزیونی صدای آمریکا با عنوان: پشت پرده ی انتخابات درایران

باورکنید اگر صدا وسیمای جناب ضرغامی با من مصاحبه می کرد و بدون سانسور سخنان مرا پخش می کرد، من امضا می دادم که با هیچ رسانه ی خارجی مصاحبه نکنم. گرچه درآنصورت نیز مصاحبه با خبرگزاریهای خارجی را دون شأن یک شهروند ایرانی نمی دانم. حاکمیتی از صحبت یک نفر با رسانه های خارجی می هراسد که درهر زاویه ... ادامه متن »

59 queries in 0712 seconds.