سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: محمد جعفری، ایران، روسیه، انگلیس، امریکا، اسرائیل

عضویت در دریافت فید

رهبرِ آمریکا ستیزمان بخواند! (ارسال: محمد جعفری)

درس‌هاي تاريخ درس اول: ما يک کشور بزرگ بوديم، روسيه ارتش قوي داشت، دولت ايران ببوبود. در جنگ هاي ايران و روس بخش وسيعي از ايران سابق تبديل شد به روسيه فعلي. به همين دليل ما سه شعار مهم را سي سال مي دهيم: مرگ بر آمريکا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل. درس دوم: انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، مشروطه ... ادامه متن »

57 queries in 0696 seconds.