سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: محمدی گلپایگانی

عضویت در دریافت فید

چه با شکوه بود مراسم تدفین مهندس عزت الله سحابی

امروز چهارشنبه صبح به لواسان رفتم . برای شرکت در مجلس تدفین مهندس عزت الله سحابی . جای شما خالی . غوغایی بود آنجا.  بطن در بطن. مراسمی با شکوه،  که آوازه اش مگر در مراسم تدفین مردان صاحب نام تاریخ ایران  سراغ آید. تا چشم کار می کرد، جمعیت بود و اشک های جاری و عزت و احترام به ... ادامه متن »

57 queries in 0751 seconds.