سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: محمدرضا جلائی پور

عضویت در دریافت فید

نجواهای محمد نوری زاد در زندان اوین

چندی است به این می اندیشم که یک مور ناپیدا چون من ، می تواند آیا در پاسخ به این همه محبت جاری ، ران ملخی به پیشگاه سلیمان مردمان خویش تقدیم دارد ؟ به دارایی های خویش که نگریستم ، دیدم در میان همه ، می توانم گوهری برآورم که چه بسا شایسته ی شان شما باشد . شمایانی که در این چند وقت آزادگی ، چه پیش از زندان و چه در ماههای تلخ زندان ، با من و خانواده ام همراه و همدل بوده اید . وحتی مرا در دعاهای گاه و بی گاه خود ، نصیب و لیاقت بخشوده اید . ادامه متن »

گلها و سیم خاردارها۱۲ (محمدرضا جلایی پور)

محمد رضا جلایی پور اکنون قریب به دوسال است که توسط ما از همسرخود دور افتاده است . ما این جوان پاک و پاکدامن را به گرو گرفته ایم تا مگر همسر او از دیار دور باز آید و ما با دستگیری و به زندان انداختن همسرش، بخش دیگری از جگر گر گرفته ی خویش را جلا بدهیم… ادامه متن »

59 queries in 0771 seconds.