سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: فایل صوتی

عضویت در دریافت فید

فایل صوتی گوش کن سردار!

هرگز به حوزه ی خصوصی آنان ورود نخواهیم کرد و هرگز نیز از دهانمان الفاظ زشت جاری نخواهد شد و دستمان برای زدنشان بالا نخواهد رفت. ما، ریشه در ادب داریم. ما مثل آنان بی ریشه نیستیم. ما برخلاف آنان به فردا و به خدا معتقدیم… من دراین منولوگ یکجانبه، بایکی از سرداران تمثیلی کشورمان که فربه از مال حرام است ... ادامه متن »

59 queries in 0697 seconds.