سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: فاطمه صادقی

عضویت در دریافت فید

زن بودن: حيات غصب شده و زيستن در محاصره – بقلم فاطمه صادقی

زن بودن در جامعه‌ی ما يعنی تجربه‌ی دائمی زيستن در محاصره و غصب؛ بی آنکه انتخاب شده باشند. بسيار محتمل است که در جامعه‌ی ما ساحتِ بودنِ زن به غصب در آيد يا محاصره شود. زن بودن در جامعه‌ی ما به معنای کمتر تجربه کردنِ بودن و در عوض زيستنِ بيشتر با همه‌ی پيامدها و عوارض خشونتبار آن است. زن ... ادامه متن »

61 queries in 0997 seconds.