سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: عزاداری امام حسین (ع)

عضویت در دریافت فید

دور، دور دین فروشان است.

هیئت عزاداری بعثت یزد- محرم ۱۳۹۱ گفتند گل مگویید/ این حکم پادشاه است چشم و چراغ بودن/ روشن ترین گناه است حکم شکوفه تکفیر/ حد بنفشه زنجیر سهم سپیده تبعید/ جای ستاره چاه است این شهر مردگان است/ آواز تازه ممنوع لبهای غنچه آزاد/ گل بی اجازه ممنوع دارالخلافه آباد/ جهل و خرافه آزاد بیداد پشت بیداد/ حرف اضافه ممنوع ... ادامه متن »

59 queries in 0735 seconds.