سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: عبدالعلی بازرگان

عضویت در دریافت فید

عبدالعلی بازرگان، مردی از جنس شعور (محمد نوری زاد)

پیشنهاد می کنم اگر به جور دیگر دیدنِ فهم، به جور دیگر دیدنِ خرد، به ادب، به علم، به ایمان، به قرآن، به خدا، و به جور دیگر دیدن انسان و انسانیت مشتاقید، سری به خانه ی مجازی استاد عبدالعلی بازرگان بزنید. در این سالهای پس از انقلاب، جمعی از صاحب منصبانِ بی تقوا و دنیاخوارِ ما، آنچنان بلایی بر ... ادامه متن »

57 queries in 0721 seconds.