سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: شعر کافر محمد نوری زاد

عضویت در دریافت فید

“سعر”های سپید من

تکلیف شعر معلوم است . اما سعر ( بر وزن شعر) بافته های ذهنی و هراز گاه شخصی من است. آنجا که: بی قراری های من، راهی برای دوام و قرار و نمود می جسته اند. سعرهای مرا- که به سبک و سیاق شعرهای سپید به نگارش آمده – می توان در ردیف قطعات ادبی جای داد. یا : کلمات ... ادامه متن »

57 queries in 0718 seconds.