سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: شبکه های ماهواره ای

عضویت در دریافت فید

وزارت اطلاعات و شبکه های ماهواره ای

من با اطمینان می گویم: همه ی شبکه های مطرح ماهواره ای، یک جورهایی با وزارت اطلاعات خودمان “هماهنگ” اند. بعضی ها ضعیف و بعضی ها دربست! شما توجه کنید به برنامه هایی مثلاً از: بی بی سی که مورد عنایت “پارازیت” وزارت اطلاعات قرارمی گیرند، و در همان زمان توجه کنید به برنامه هایی از شبکه ی “من و ... ادامه متن »

63 queries in 1833 seconds.