سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: سید مرتضی آوینی

عضویت در دریافت فید

نوری زاد و جستن شهر خورشید(به قلم محمد رهبر)

نویسنده : محمد رهبر سید مرتضی آوینی، همان روزهای انقلاب همه شعرهایش را آتش زد و به انقلاب پیوست، عکسی هم از دوران رو شنفکری و دانشگاه و اثری هم از آن داستانهای پست مدرن که می نوشت، باقی نگذاشت. آوینی به جهاد سازندگی پیوست. جایی که قرار بود تا شورمندترین انقلابیان همه روستاهای ایران را بسازنند و شهر را ... ادامه متن »

57 queries in 0741 seconds.