سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: سید محمد غرضی

عضویت در دریافت فید

من رأی می دهم اما به غرضی!

من شخصاً در تماشای یک مسابقه ی ورزشی، طرفِ تیمی را می گیرم که هوادار کمتری دارد. و این شاید به رقت قلب من مربوط باشد. نیز بهمین دلیل، در میان هشت نفری که این روزها برای صندلیِ رییس جمهور دورخیز کرده اند، به جناب غرضی متمایل ترم. یک وقت دیدید راه افتادم و برای ایشان علم و کتل بالا ... ادامه متن »

61 queries in 1795 seconds.