سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: سید محمد علی ایازی

عضویت در دریافت فید

پاسخ های استاد سید محمد علی ایازی به پرسش های بیست و پنجگانه محمد نوری زاد

پاسخ جناب  ایازی به پرسش های خود را، زمانی دریافت کردم که غوغایی از درون، مرا به سمت واکاوی چندوچون های بجای مانده از زندان های بی دلیل هموطنانمان ترغیب می نمود. گرچه پاسخ این دانشمند نیک نگر، بلحاظ انتشار شامل مرور زمان شده است، اما صمیمانه اعتراف می کنم که ذات پرسش ها و تروتازگی پاسخ های ایشان نه ... ادامه متن »

59 queries in 0730 seconds.