سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: سید محمدباقر خرازی

عضویت در دریافت فید

مارادونا را ول کنید واین آخوند بی کله را دریابید!

اگرمشتاق این هستید که دراین گیرودارعصبیت ها وناراستی ها وفریبکاری های حکومتی، غش غش بخندید ودلی ازعزای تلخکامی های تمام نشدنی درآورید، به تماشای قدوبالای این آخوند بد دهن وفحاش وبی سواد ومدعیِ آیت اللهی بروید. بعد ازآن آخوندی که برای کیفیت تولد رهبر طنز پرداخت و از”یاعلی” گفتن جنین رهبری پرده برداشت، آشنایی با این مصیبت عظما واین نخاله ... ادامه متن »

59 queries in 0730 seconds.