سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: راز کهنگی منابر ما

عضویت در دریافت فید

درباره : آفات منبر و خطابه (راز فرسودگی منابر ما) !

چرا منبرهای ما فرسوده اند؟ وچرا برای مخاطبان ما از این منبرها، حس و حالی برنمی جوشد؟ من به قدر مقدور، راز این فرسودگی را چند سال پیش برملا کرده ام. مرور دوباره ی آن خالی از لطف نیست.   محمد نوری زاد {شایان ذکر است که این نوشته پیشتر در 31 شهریور ماه سال 88 منتشر گردیده بود}   ادامه متن »

57 queries in 0695 seconds.