سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: دکتر شریعت

عضویت در دریافت فید

بوسه بر پیشانیِ درویش

بعدازظهر امروز راه افتادم طرف قم. از مدتها پیش اراده کرده بودم به دراویش قم سربزنم و از آنان بابت رنج ها و توهین ها و آسیب هایی که در این سالها از “برادران” و: “برادران طلبه” بر سرشان باریده پوزشخواهی کنم. پرسان پرسان خانه ی “دکتر شریعت” را پیدا کردم. دکتر مرا با آغوش باز پذیرفت. دکتر شریعت و ... ادامه متن »

57 queries in 0760 seconds.