سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: دست نوشته های قرآنی در زندان

عضویت در دریافت فید

نوشته های قرآنی من در زندان: آیه ای از قرآن که جمهوری اسلامی بخاکش انداخته!

نوشته های قرآنی من درزندان: آیه ای از قرآن که جمهوری اسلامی بخاکش انداخته! من در سورۀ نساء، به آیه ای برخوردم که هم سراسر حکمت است، هم قانون، هم تحکم، هم عدالت، هم بزرگی، هم قاطعیت، هم غربت. اما چرا غربت؟ به خاطر این که غربی ها در وجهی کلی، ساحت قانون و زندگی شان را با سترگی این ... ادامه متن »

درباره کله شقی انسان (1)+PDF

نوشتن در باره مسائل روز، درعین ضرورت، گاه ما را از بایستگی ها باز می دارد. پسندیده این دیدم که در کنار نوشته های روز خود، به انتشار نوشته های زندان خود نیز مبادرت ورزم… ادامه متن »

59 queries in 0738 seconds.