سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: دستنوشته های محمد نوری زاد در زندان

عضویت در دریافت فید

اگرخرچنگ نبود! ( ازنوشته های داخل زندان )

من شخصاً جزیره هرمز خودمان را بسیار دوست دارم. از جهات مختلف. هم مردمش را، که تقریباً فراموششان کرده­ایم، هم کوهستان رنگین او را، و هم سواحل بکر و خوش ­منظره­اش را. یکی از دوستانم حدوداً شصت نوع رنگ از کوه­های هرمز، شماره کرده بود. شما در عبور شتابناک از جادۀ ساحلی هرمز، حداقل به هفت نوع رنگ آشکار کوه­های ... ادامه متن »

شعرهای زندانی من

من دو نوروز سالهای هشتاد و نه و نود را در زندان بودم. نوروز هشتاد و نه را در سلولی با دو نفر، و نوروز نود را تنها بودم. از نوروز اولی این را به یاد دارم که به محض تحویل سال نو، دهانم را به دریچه ی کوچکی که در قسمت پایین درِ سلول تعبیه شده نزدیک کردم و ... ادامه متن »

63 queries in 0765 seconds.