سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: حسین باقرزاده

عضویت در دریافت فید

دو جامعه، یکی انسانی، و دیگری: جمهوری اسلامی (بقلم: حسین باقرزاده)

اشاره: این مطلب را از سایت “ایران امروز” به امانت برداشته ام. قلم نویسنده ی شریف این مطلب، آنگونه به درستی و انصاف و خرد مزین است که من از همینجا – از ایران – رو به سوی انگلستان – جایی که جناب باقرزاده در آن هستند – می ایستم و با صدای درونم داد می زنم: سپاس محمد نوری ... ادامه متن »

57 queries in 0734 seconds.