سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: جمعه های خامنه ای

عضویت در دریافت فید

اژدها وارد می شود! (محمدنوری زاد)

اژدها وارد می شود! معتقدم: معدلِ شعور و سواد و تخصص و فهم و ادب و هنر و وطن پرستیِ ایرانیانِ مهاجر، اگر از معدل شعور و سواد و تخصص و فهم و ادب و هنر و وطن پرستیِ ایرانیان داخل کشور بیشتر نباشد، مسلماً کمتر نیست. این یعنی: یک گنج مسلم، که ما بدست با کفایت خود، آنرا ریشه ... ادامه متن »

جمعه های خامنه ای (دعوت از صاحبنظران و دلسوزان کشور)

ما و شما هر جمعه ساعت ده شب، نوشته ای را منتشر خواهیم کرد. بدین امید که با همراهی و همدلی همدیگر، بتوانیم آفات جاریِ کشورمان را شناسایی کنیم و راهی برای برون رفت از دایره ی سرگشتگی ها پدید آوریم. نیز ما و شما تلاش خواهیم کرد ضمن نقد ناهنجاری های موجود، به ارائه ی راهکارهای عملی تأکید ورزیم ... ادامه متن »

63 queries in 1079 seconds.