سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: به کیش

عضویت در دریافت فید

آهای مادر مادر مادر!

در این فیلم آه سوزان یک مادر جاری است. این فیلم را ببینید تا با همین آه سوزان آتش بگیرید. ما شش فرزند او را کشته ایم و یک دخترش را به زندان انداخته ایم. معروفست که: در دوره های دور تاریخ، فاتحانِ خونخوار آنگاه که بر کشتن اهل یک شهر و اهل یک خانه مصمم می شدند، پیرمردان و ... ادامه متن »

59 queries in 0779 seconds.