سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: بسیج

عضویت در دریافت فید

عکس یادگاری نظام

گاهی یک تصویر به تنهایی می‌تواند فضای حاکم بر یک جامعه را در یک دوره‌ی زمانی نشان دهد. تصویر بالا حسب‌حال تصویری ایران امروز است در پایان اوّلین ماه پاییز ۹۱. عکس یادگاری نظامی که عریان به خیابان آمده است، نه برای مهار اغتشاشگران یا اهل فتنه بلکه تمرين رودررویی احتمالی با مردم گرسنه. روحانی حاکم چماق به دست گرفته ... ادامه متن »

61 queries in 0743 seconds.