سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: امیرمحسن محمدی

عضویت در دریافت فید

با خواندن نماز میّت آمریکا را منهدم می‌‌کنیم!

با خواندن نماز میّت آمریکا را منهدم می‌‌کنیم! برگرفته از وبلاگ امیرمحسن محمدی اینها که هستند؟ دارند چی‌ می‌‌کنند؟ باور نمی‌‌کنم که اینجا شهر قم باشد، تصاویری از مانور امداد و نجات … و خواهران معزّز دارند تمرین خواندن نماز میت می‌‌کنند، این چه نجاتی بوده که شخص مورد امداد را به کشتن دادند و عزاداری‌اش را گرفته‌اند؟ به احتمال ... ادامه متن »

59 queries in 0724 seconds.