سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: امام خمینی(ره)

عضویت در دریافت فید

لزوم نقد نظريات و عملكرد امام خميني (به قلم بسیجی دهه شصت)

اشاره: بدلیل فضای تلخ امنیتی این روزها، و بخاطرتقدس افراط گونی که ما از شاکله ی شخصیت امام خمینی آویخته ایم، نقد نظریان و عملکرد ایشان ناممکن بنظر می رسد. نیز از آنسوی معتقدم به تعویق انداختن این ضرورت اجتناب ناپذیر ظلم مضاعفی است به آنانی که بهردلیل منتقد حتمی ایشان اند و هم در وادی نظر و هم در عرصه ... ادامه متن »

61 queries in 0761 seconds.