سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: اعتصاب غذا

عضویت در دریافت فید

خانواده های زندانیان سیاسی:آرزوی فشار بر زندانیان را بدون هزینه بر دل کودتاچیان می گذاریم.

تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی بعد از انتخابات طی پنج روزی که از اعتصاب غذای خشک آقای نوری زاد می گذرد، با حضور در منزل ایشان و ضمن تقدیر پایداری های این مرد بزرگ و این انسان وارسته و عدالت طلب هم بستگی و همراهی خود را با ایشان و خانواده شان اعلام کردند. ادامه متن »

57 queries in 0743 seconds.