سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: استاد کدیور

عضویت در دریافت فید

پاسخ های استاد محسن کدیور به پرسش های محمد نوری زاد

هفده:آیا با من موافق نیستید که معدل سواد و آگاهی روحانیان در این چند سال اخیر، از معدل سواد و آگاهی سایر مردمان کشورمان به زیر افتاده و در مجموع روحانیان ما برای مخاطبین خود سخن تازه و متفاوتی ندارند. و آیا این به زیر افتادن سواد روحانیان به این دلیل نیست که حوزه های ما در محدوده ی فقه ... ادامه متن »

57 queries in 0683 seconds.