سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: آیا چیزی از سپاه پاسداران بجای مانده است؟

عضویت در دریافت فید

آیا چیزی از سپاه پاسداران بجای مانده است؟

سپاه پاسداران ، امروز به راهی در افتاده است که  بازگشت او به هویت اولیه اش ناممکن به نظر می رسد.  راستی چرا سپاه که این روزها ، سه مقوله ی سیاست و اقتصاد و امنیت را هویتی همدوش و موافق طبع خود یافته است ، درهمین سه وادی مالوف فرو نمی شود و سراز پنهان کاری ها و مردم ... ادامه متن »

59 queries in 0758 seconds.