سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: آقازده ها

عضویت در دریافت فید

آقازاده های نفرت انگیز

این که خاطر ما از ” آقا زاده ها ” مکدّر است و ما خاطره های تلخی از آنان به سینه سپرده ایم، نه به کینه توزی تاریخیِ ما از این جماعتِ ویژه خوارمربوط است و نه به حسرت ها و چشم تنگی های ما. که مثلاً چرا اینان می خورند و ما را در این ماراتُن و بلعش سیری ... ادامه متن »

59 queries in 0701 seconds.