سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: آزادی بیان، شریعتمداری، میرحسین موسوی، کروبی، خامنه ای

عضویت در دریافت فید

جرثومه !

دیروز دیدم جناب شریعتمداریِ کیهان از آقایان میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی با واژگان “جرثومه های فساد” اسم برده بود. و به نوعی به آقای روحانی خط داده بود که مراقب این آدمهای فاسد باشد و تا می تواند از آنها دوری کند. خودم را بجای آقای شریعتمداری گذاردم. دیدم باید به امثال ایشان کمی فرصت داد تا آرامش ... ادامه متن »

57 queries in 0749 seconds.