سر تیتر خبرها

آرشیو برچسب: آثار شهروندان

عضویت در دریافت فید

سقف بلند سقف کوتاه( بقلم دکترلولیتا)

این مطلب را دوستی برای من ارسال کرد و ازمن خواست تا درباره ی آن اظهارنظرکنم. با مطالعه ی این نوشته، هم به نویسنده اش آفرین گفتم وهم برای دوستم نوشتم: “این نوشته، یک حقیقت جاری کشورماست. حقیقتی که مثل خورشید می درخشد اما بی خردان برمسند نشسته بنای انکارآن را دارند.” محمد نوری زاد 23/4/91 سقف بلند سقف کوتاه ... ادامه متن »

57 queries in 0764 seconds.