سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: روزنوشت ها

عضویت در دریافت فید<

مصاحبه با شبکه ی من و تو + متن پیاده شده ی مصاحبه + لینک

ساعت هشت و نیم 27 شهریور به وقت ایران، مصاحبه ی مرا از شبکه ی من و تو ببینید و بشنوید. در باره ی چه صحبت می کنم؟ خیلی چیزها. که اگر همه اش را پخش کنند، خواهید دید که صدای سخن من تا خود بیت رهبری نیز می رود. به جایی که همه ی سر و صداها از آنجاست. ... ادامه متن »

شـرم، و دیگر هیـچ!

نمی خواهم بگویم ما انقلابِ اسلامی کرده ها، که بوده ایم و چه ها که نکرده ایم و چه کسانی را نزده ایم و نکشته ایم و به زندان نینداخته ایم و دودمانشان را به باد نداده ایم و اموالشان را بالا نکشانده ایم و از سرزمین شان نتارانده ایم، اما این را می گویم که تنها در یک قلم، ... ادامه متن »

در ستایشِ دو بانوی ایرانی

خانم شیرین عبادی را از این روی می ستایم که: با سواد و با ادب و تیز فهم و انسان دوست و وطن پرست و طرفدار حق است. و باز از این روی که: با همه ی ناسزاها و هجمه ها و تنگناهایی که دستگاههای ریز و درشت اسلامی، برای وی و برای خانواده ی وی پرداختند، خانم عبادی، از ... ادامه متن »

قدمگاه و جسم رنجور امیر انتظام

یک: من امروز – چهارشنبه – از ساعت پنج و نیم عصر، سپید پوش و پرچم به دوش در مقابل درِ اصلی سفارت سابقِ آمریکا قدم خواهم زد. برای چه؟ شاید برای این که به خود ثابت کنم: تا چه اندازه برای فردای سرزمینم حساسم. دو: دیروز صبح ساعت ده بود که دکتر سید محمد سیف زاده – یکی از ... ادامه متن »

یک پرسش از رهبر (محمد نوری زاد)

آنچه که در سخنان رهبر به “دشمن” تعبیر می شود، یک رو به آمریکا دارد و روی دیگر به اسراییل. گرچه وی انگلستان را با ” خبیث” توصیف کرده اما مراد اصلیِ رهبر همان دو عقربِ جرّاره بیش نیست. مثلاً این که روسیه با هزار هزار کلاهی که بر سر دستگاه رهبری نهاده و اعماق جیب نسل های ما را ... ادامه متن »

مجید و ضیاء

چهارشنبه ی گذشته رفتم دیدن مجید توکلی که داشت بر می گشت زندان. پنجشنبه هم رفتم دیدن سید ضیاء نبوی. که او نیز راهیِ زندان بود. این دو جوان، همچنان سالها باید در زندان بمانند. من با این دو جوان در زندان اوین هم بند بوده ام و هر دو را پاک و بی گناه و سرشار از خردمندی و ... ادامه متن »

105 queries in 1951 seconds.