سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: روزنوشت ها

عضویت در دریافت فید<

یک پرسش از رهبر (محمد نوری زاد)

آنچه که در سخنان رهبر به “دشمن” تعبیر می شود، یک رو به آمریکا دارد و روی دیگر به اسراییل. گرچه وی انگلستان را با ” خبیث” توصیف کرده اما مراد اصلیِ رهبر همان دو عقربِ جرّاره بیش نیست. مثلاً این که روسیه با هزار هزار کلاهی که بر سر دستگاه رهبری نهاده و اعماق جیب نسل های ما را ... ادامه متن »

مجید و ضیاء

چهارشنبه ی گذشته رفتم دیدن مجید توکلی که داشت بر می گشت زندان. پنجشنبه هم رفتم دیدن سید ضیاء نبوی. که او نیز راهیِ زندان بود. این دو جوان، همچنان سالها باید در زندان بمانند. من با این دو جوان در زندان اوین هم بند بوده ام و هر دو را پاک و بی گناه و سرشار از خردمندی و ... ادامه متن »

جشن تولد برای ستار بهشتی

مادر برای جوانش جشن گرفته بود. خیلی ها را خبر کرده بود برای حضور. در آن محفل محقر، هم مادر صحبت کرد هم من هم سحر – خواهر ستار – هم خانم نسرین ستوده و هم خانم گیتی پورفاضل وکیل خانواده. مادر در پذیرایی از میهمانان پسرش سنگ تمام گذاشت. چه کسی برای پسرِ رفته اش جشن تولد می گیرد ... ادامه متن »

پیامبری با شال سفید!

مباد این نوشته ی مرا نخوانده رها کنید. من در این نوشته به پیشگاه پیامبری سر فرود آورده ام که معجزه اش: انسانیت، کتابش: مردم، و سخنش پایداری است. پیامبری که خدا از تماشای قد و بالای فهم او در پوست نمی گنجد. می گویم: آنجا که مردانِ نام آورِ عرصه ی هیاهو به خانه ها خزیده اند، یا مردانی ... ادامه متن »

چه رؤیای شیرینی!

اوباما که هیچ، کل صاحب منصبان ژاپن، که همگی استاد پوزشخواهی و استعفا و خودکشی هستند، یا همین اروپایی های قانون مدارِ از خود راضی باید سرشان را از خجالت زمین بیندازند و آب شوند و بروند داخل زمین. داستان چیست؟ می گویم. دو تا اتفاق مشابه در دو کشور آمریکا و ایران رخ داد با دو جور رویکرد متفاوت. ... ادامه متن »

کمک از غیب رسید!

یک: دیروز – جمعه صبح – رفتم تا با سیمین بهبهانیِ گرانقدر وداع کنم. مردمان از هر سو می آمدند و بر جمعیت شان افزوده می شد. ابتدای سخن با داماد سیمین، جناب تهامی نژاد بود که با آن صدای زلال و پخته اش – که خود دوبلوری کهن سابقه است – چه نیک از فروشدنِ سیمین به زندگیِ جاوید ... ادامه متن »

بخاطر خود سیمین

امروز در مراسم تشییع بانوی غزلِ ایران شرکت می کنم. نخست شاید به نیت همه ی خوبانی که در تهران حضور ندارند اما دلشان اینجاست. و به نیت همه ی آنانی که در این سی و پنج سال اسلامی قدر وی را ندانستند و بر او بی مهری ها و جفاها باریدند. و به نیت زندانیان سیاسی و سه عزیزی ... ادامه متن »

100 queries in 2152 seconds.