سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: شعر و داستان

عضویت در دریافت فید<

یک مطلب کاملا غیر سیاسی !

عین القضات عزیز نوشته بود : به تکرار افتاده اید . و من به یاد آنانی افتادم که جز “یک حرف” سخن دیگری ندارند . و در تمام طول عمر همان یک حرف را تکرار می کنند . با این وصف ، این نوشته  را درحد یک مطلب نمادین از من بپذیرید . همه چیز را که نباید تکرار کرد ... ادامه متن »

59 queries in 0752 seconds.