سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: نجواها و نیایش ها در زندان

عضویت در دریافت فید<

نجوای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان(دستنوشته های نجواگونه ی محمد نوری زاد)

خدایا دست مرا بگیر و از هزارهزار پیچ و خم  انسانی عبورم بده. می خواهم اززاویه ی نگاه خودت به تماشای مردی بنشینم که دراوج قدرت، به قدرت پشت کرد. و درروزهای پرشکوهی که میلیونها مردم سرزمینش، صمیمانه و آرزو به دل، رو به خانه ی او هجوم آورده بودند، ومردمان جهان، درتجلیل او به سفره ی دلهای خویش دست ... ادامه متن »

روز پانزدهم ماه مبارک رمضان(دستنوشته های نجواگونه ی محمد نوری زاد)

خدایا می خواهم از دوستانی یاد کنم که گرچه از چشم ما دورند اما بزرگند. بزرگتر از بسیاری چون ما که بی دلیل، و به زعم خود نام و نشانی یافته ایم. بیا با هم به تماشای مردمی برویم که در کافرستان غرب، برای رقبای انتخاباتی خود، فراتر از حقوق شهروندی، احترام نیزقائلند. مردمی که برای شنیدن سخنان مخالف، درکنار ... ادامه متن »

نجواهای روز به روز ماه مبارک رمضان با صدای محمد نوری زاد(13)

خدایا در این 32 سال انقلاب ، ما ایرانیان انقلاب کرده به عدل تو ، جفاکردیم و نام تو را از بلندای درستی ات ، به زیر کشیدیم.سخن از عدالت گفتیم و به مردم خود ظلم کردیم…خدایا سرنگونشان کن و از صفحه ی روزگار محوشان فرما… ادامه متن »

نجواهای روز به روز ماه مبارک رمضان با صدای محمد نوری زاد(12)

…خدایا ما در کنار پیران خوب ، پیران حریص و آشفته حال نیز فراوان داریم.پیرانی که مگر خاک گور چشم تنگ و قدرت دوست آنان را پر کند.پیرانی که بر مسندهای کلیدی کشور ما آرمیده اند و بدون ذرّه ای جوشش خیر همچنان جای هزاران جوان را اشغال کرده اند و با پیرفکری های خود ، هم روان جامعه رامی ... ادامه متن »

نجواهای روز به روز ماه مبارک رمضان با صدای محمد نوری زاد(11)

خدایا اکنون جمعی از پسران و دختران ما بی هیچ گناه در زندان اند.بله ، بی هیچ گناهی!… خدایا ظلم در جامعه ی ما بی واهمه جولان می دهد و عربده می کشد.جوانان و مردان و زنان بی گناهی که اکنون زندانی اند ، دیر یا زود آزاد خواهند شد امّا با سینه هایی پر از نفرت و با پرسش ... ادامه متن »

نجواهای روز به روز ماه مبارک رمضان با صدای محمد نوری زاد(10)

نفرین تو بر مسئولانی که در این سال ها ، راه را به کج پیمودند و به این کج روی اصرار ورزیده اند و کار معیشت مردمان را به جایی رسانده اند که دختری زنی برای تآمین معاش خانواده اش به تن فروشی روی برد… ادامه متن »

نجواهای روز به روز ماه مبارک رمضان با صدای محمد نوری زاد(9)

… دعاهایی که در آن نه به خود که به مسئولانمان پرداخته ام. خدایا مسئولان مارا پایداری و درستی و هوشمندی عطا فرما . خدایا با چرخش قلمشان و با امضاهایشان و با فرامین و بایدها و نبایدهایشان ترس از خودت را بیامیز. خدایا پشت مسئولان ما را به افق های وسیع و نورانی بگشا.خدایا آنان را از گرفتاری و ... ادامه متن »

59 queries in 0829 seconds.