سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: گـاه نوشـت منتخب

عضویت در دریافت فید<

بوسه بر پای یک “بهایی” کوچک

امروز به دیدن یک خانواده ی کوچک بهایی رفتم. کوچک از آن روی که: از خانواده، یک مادربزرگ مانده است و یک نوه ی چهارساله. “آرتین” یعنی همان پسرک چهارساله ی بهایی را نشاندم بر یک صندلی، و از جانب همه ی گردنفرازان شیعه، از او پوزش خواستم و بر پاهای کوچکش بوسه زدم. چشم در چشم او دوختم و ... ادامه متن »

برای رهنورد ومیرحسین وکروبی

این روزها ای عزیزان، ما جای خالی شما را با شکوفاندن شاخه های گل درقلبمان جبران می کنیم. وعطراین گلها را در رگهایمان بجریان درمی آوریم. ما این روزها بصلابتی فرا رفته ایم که: با چشمان شما به اطراف می نگریم. با قلب شما می تپیم. با لبهای شما سخن می گوییم وسرود می سراییم. وبا لبخند شما به قد ... ادامه متن »

فاطمه، وگورستان سنّیان سنندج

سلام بربانوی مهربانی ها، وشرم برما که عبوس وکینه توزودستاموزیم. آنچنان که زیرکترها براین عصبیت وکینه ورزیِ تاریخی ما، بساطی ازکاسبی آراسته اند ومارا دستاموزسیاست های کاسبکارانه ی خود کرده اند. من رنج می برم ازگفتن این مهم که: جماعتی ازاسم این بانوی پاکی ها دکانی ازسیاهی وسیاهپوشی ونفرت وعزا وناسزا برساخته اند تا بموازات جاری کردن اشک ازچشم مردم، ... ادامه متن »

به یاد آیت الله منتظری

حوادث خونین سال هشتاد و هشت بساط باورهای سربسته ی مرا آشفته بود و قلم مرا به تکاپو درآورده بود. حاکمیت ملتهب و آسیمه سر، تحمل نقدهای تند را که نه، توانِ تحمل نوشته های پرنیانیِ مرا نیز نداشت. همو بر من برآشفت و طی یک نشست فرمایشی در دادسرای کارکنان دولت، پرونده ای برای من سامان داد و راهی ... ادامه متن »

آقای خاتمی، از دراویش مان بیاموزیم!

چندی پیش عده ای از دراویشِ فهیم ما، ساک به دست، به دمِ درِ زندان اوین می روند و می گویند: یا تکلیف همکیشانِ بی گناه ما را روشن کنید یا ما را نیزبه زندان بیاندازید. که “برادران” بی معطلی درخواستشان را اجابت می کنند و همه ی آنان را به زندان می اندازند. من وقتی یک چنین خبری را ... ادامه متن »

آهای تنهایی تنهایی تنهایی!

این روزها، روزهای تلخ و تنهایی من است. تلخ از این روی که معترضانِ صاحبنام ما – برخلاف من – پذیرفته اند که: ما از همه سوی در محاصره و بن بستیم. و در این بن بست و محاصره، کاری نمی شود کرد جز سکوت. و این که اجازه بدهیم گذر زمان خود به واکردنِ گره های ناگشودنی توفیق یابد. ... ادامه متن »

درباره ی حجاب و رقص و موسیقی و مرجعیت

من آن سوتر از مراجعی که فهیم و فرزند زمان خویش اند و در کنار مردم از درد و داغ آنان سراغ می گیرند، از مراجعی متنفرم که بزدلانه نشستند و اجازه دادند شعبون بی مخ های حکومت، جلوی چشمشان، خانه ی مراجعی چون آیة الله منتظری و آیة الله صانعی را بر سرشان خراب کنند. مراجعی که از ترس ... ادامه متن »

رقص و موسیقی و مرجعیت (بیایید برقصیم و شاد باشیم) – سخنی با مراجع

پیش از انقلاب سال پنجاه و هفت، مردم ایران در کنار سفره ای از “اختیار” نشسته بودند و هرکس به هرچه که متمایل بود، دست می برد. یکی به مسجد می رفت و یکی به مجلس رقص. یکی به سینما می رفت و یکی به مجلس عزا. یکی باحجاب بود و یکی بی حجاب. یکی قرمز می پوشید و دیگری ... ادامه متن »

اگر پیامبر امروز مبعوث می شد، چه می کرد و چه نمی کرد؟

اگر پیامبرامروز مبعوث می شد، چه می کرد و چه نمی کرد؟ حتماً به گردنش چفیه نمی انداخت. و در دنیا به دنبال دشمن نمی گشت. لبخندش، بیش از اخم و غضبش بردل مردمان جهان اثرمی کرد. از خواص و عوام و طلحه و زبیر و خودی و غیرخودی و عبرت های عاشورا مطلقاً سخن به میان نمی آورد. و ... ادامه متن »

روزی درهمین نزدیکی ها

روزگار، که بی تابانه چشم به راه فوران خصلت های ناب انسانی ماست، درست درهمین نزدیکی ها  پای  می کوبد. درآن روز، که دورنیز نیست، ما، قدر همدیگر را خواهیم دانست. به روی هم لبخند خواهیم گشود. به آبروی تک تک هم،  و به آبروی کشورمان بها خواهیم داد. از جوانان و نسل های آسیب دیده ی خویش پوزش خواهیم ... ادامه متن »

80 queries in 1073 seconds.