سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: نمایشگاه آثار هنـری

عضویت در دریافت فید<

نمایشگاه مجازی تابلوهای نقاشی

********* این تابلو را من با یاد ”رویین عطوفت” کار کرده ام. مرد استوار و سر زنده و شایسته و پاک و بی گناهی که اکنون در زندان اوین زندانی است بخاطر این که با دوستانش در یکجا جمع می شده اند و با هم کتاب می خوانده اند. و قرار است ده سال دیگر هم در زندان بماند. آقا ... ادامه متن »

124 queries in 1965 seconds.