سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: سفـرنامـه

عضویت در دریافت فید<

سفرهای ” صلح و دوستی ” محمد نوری زاد

درنظردارم ازشهری به شهری و ازروستایی به روستایی دیگرسفر کنم. با پای پیاده. یا با اتومبیل ها و اتوبوسهای گذری. یا با هر وسیله ای که مرا به شهر و روستای شما برساند. به نیت آزادی همه ی زندانیان سیاسی، و سه عزیزی که زندانیِ نامهربانی ها هستند و ما کلاً فراموششان کرده ایم وبی خیالشان شده ایم. اگردرحین عبورازجاده ... ادامه متن »

یک سفر، شش دیدار، یک مصاحبه

یک: دیدار با رفیقِ رفته پنجشنبه ی گذشته به دقایق پایانی اش رسیده بود که خود را رساندم به مشهد. چه جوری اش بماند. صبح زودِ جمعه ازمحل اقامتم بیرون زدم وخود را به خیابانهای اطراف حرم سپردم. قدم زنان به جایی رفتم که حضرت دوست بارعام داده بود. دلی دادم ودلی گرفتم و ساعت نه ونیم به جایی رفتم ... ادامه متن »

66 queries in 1155 seconds.