سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: از قلـم دیگـران

عضویت در دریافت فید<

بخاطر یک صلوات (به قلم عضوی از خانواده شهدا)

برای آمرزش روح مرحوم هدی صابر صلوات! اما مردم به درخواست من پاسخ ندادند. به این دلیل که چند نفر هیس هیس کردند. معلوم بود که برای برگزاری آن مجلس تعهد داده بودند که سخن خلافی گفته نشود. اما مگر درخواست صلوات کار خلافی بود که عده ای را به تب و لرز انداخت؟… ادامه متن »

نامه ی صریح یکی از سرداران سپاه به محمد نوری زاد

این نامه را یکی از سرداران سپاه برای من فرستاده است. سرداری که من شخصاً به فهم و ادب و پاکی و درستی و دانش او اعتماد و ارادت دارم. نامه ی ایشان آکنده از درد است. انگار یک مادر از هدر رفتن زحمت هایش در تربیت فرزندش می گوید. من این نامه را بارها خوانده ام و ذره ای ... ادامه متن »

نامه یک جوان به رهبر انقلاب

توصیه من به شما به عنوان یک کوچکتر، اگر آن را بپذیرید، این است که: کاری نکنید که فردا آیندگان بگویند سیدعلی خامنه ای گزینه ای را انتخاب کرد که انجامش ساده تر بود!… ادامه متن »

60 queries in 0746 seconds.