سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: از قلـم دیگـران

عضویت در دریافت فید<

سه گانه ای برای محمد نوری زاد

  صدا ، صدای یک رنج کشیده ی زندان دیده نبود و من فارغ از این همه قیل و قال های سیاسی این روزها به این استقامت و صبر غبطه می خورم . زندان زندان است ! عین القضات اول : صدا خبر مرخصی اش را که شنیدم تماس گرفتم حالش را بپرسم . ظهر جمعه بود . با همان ... ادامه متن »

58 queries in 0772 seconds.