سر تیتر خبرها

آرشیو بخش: جدید ها

عضویت در دریافت فید<

روز نوشت های محمد نوری زاد ( شنبه هفدهم دیماه نود)

  1 – همانگونه که خود پیش بینی می کردم، نامه ی هفدهم من به رهبری، با دو رویکرد متغایر از طرف مخاطبان روبرو شده است. امروز نوشته های بسیاری دریافت کردم که نشان می داد خوانندگان نامه،  در همان تیتر و یکی دو پاراگراف ابتدایی نامه متوقف مانده اند و از آن جلوتر نرفته اند. من خود این برآیند ... ادامه متن »

روزنوشت های محمد نوری زاد (شانزدهم دیماه نود)

روزنوشت های محمد نوری زاد (شانزدهم دیماه نود) 1 – امشب ساعت یازده شب، نامه ی هفدهم من به رهبری روی سایت می رود. دیشب به یکی از دوستانم گفتم این عنوان را درصفحه ی فیس بوک بیاور: ” نامه ی هفدهم محمد نوری زاد با عنوان – من در انتخابات شرکت می کنم – ساعت بیست و سه روزجمعه ... ادامه متن »

57 queries in 0842 seconds.